Skip to content
Home » श्री सिद्धिविनायक आरती | Shri Siddhivinayak Aarti

श्री सिद्धिविनायक आरती | Shri Siddhivinayak Aarti

श्री सिद्धिविनायक आरती | Shri Siddhivinayak Aarti :->गणेश जी की ये आरती गणेश जी को परसन करने के लिए है इसे गणेश जी के सामने अवश पढ़ना चाहिए

श्री सिद्धिविनायक आरती | Shri Siddhivinayak Aarti

सुख करता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची ।
नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची ।
सर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राची ।
कंठी झलके माल मुकताफळांची ।
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय मंगल मूर्ति ।
दर्शनमात्रे मनः
कामना पूर्ति
जय देव जय देव ||

रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमरा ।
चंदनाची उटी कुमकुम केशरा ।
हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा ।
रुन्झुनती नूपुरे चरनी घागरिया ।
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय मंगल मूर्ति ।
दर्शनमात्रे मनः
कामना पूर्ति
जय देव जय देव ||

लम्बोदर पीताम्बर फनिवर वंदना ।
सरल सोंड वक्रतुंडा त्रिनयना ।
दास रामाचा वाट पाहे सदना ।
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना ।
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय मंगल मूर्ति ।
दर्शनमात्रे मनः
कामना पूर्ति
जय देव जय देव ||

|| श्री गणेशाची आरती ||
शेंदुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुखको ।
दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरिहरको ।
हाथ लिए गुड लड्डू सांई सुरवरको ।
महिमा कहे न जाय लागत हूं पादको ||
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय जय श्री गणराज ।
विद्या सुखदाता
धन्य तुम्हारा दर्शन
मेरा मन रमता
जय देव जय देव ||

अष्टौ सिद्धि दासी संकटको बैरि ।
विघ्नविनाशन मंगल मूरत अधिकारी ।
कोटीसूरजप्रकाश ऐबी छबि तेरी ।
गंडस्थलमदमस्तक झूले शशिबिहारि ||
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय जय श्री गणराज ।
विद्या सुखदाता
धन्य तुम्हारा दर्शन
मेरा मन रमता
जय देव जय देव ||

भावभगत से कोई शरणागत आवे ।
संतत संपत सबही भरपूर पावे ।
ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे ।
गोसावीनंदन निशिदिन गुन गावे ||
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय जय श्री गणराज ।
विद्या सुखदाता
धन्य तुम्हारा दर्शन
मेरा मन रमता
जय देव जय देव ||

|| श्री शंकराची आरती ||
लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा
वीषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा
लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा
तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा ||
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळू
तुज कर्पुरगौरा
जय देव जय देव ||

कर्पुरगौरा भोळा नयनी विशाळा
अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा
विभुतीचे उधळण शितकंठ नीळा
ऐसा शंकर शोभे उमा वेल्हाळा ||
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळू
तुज कर्पुरगौरा
जय देव जय देव ||

देवी दैत्यी सागरमंथन पै केले
त्यामाजी अवचित हळहळ जे उठले
ते त्वा असुरपणे प्राशन केले
नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले ||
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळू
तुज कर्पुरगौरा
जय देव जय देव ||

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी
पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी
शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी
रघुकुलटिळक रामदासा अंतरी ||
जय देव जय देव..

जय देव जय देव
जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळू
तुज कर्पुरगौरा
जय देव जय देव ||

|| श्री देवीची आरती ||
दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ।
वारी वारीं जन्ममरणाते वारी
हारी पडलो आता संकट नीवारी ||
जय देवी जय देवी..

जय देवी जय देवी
जय महिषासुरमथनी ।
सुरवर-ईश्वर-वरदे
तारक संजीवनी
जय देवी जय देवी ||

त्रिभुवनी भुवनी पाहतां तुज ऎसे नाही
चारी श्रमले परंतु न बोलावे काहीं ।
साही विवाद करितां पडिले प्रवाही
ते तूं भक्तालागी पावसि लवलाही ||
जय देवी जय देवी..

जय देवी जय देवी
जय महिषासुरमथनी ।
सुरवरईश्वरवरदे
तारक संजीवनी
जय देवी जय देवी ||

प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासां
क्लेशापासूनि सोडी तोडी भवपाशा ।
अंवे तुजवांचून कोण पुरविल आशा
नरहरि तल्लिन झाला पदपंकजलेशा ||
जय देवी जय देवी..

जय देवी जय देवी
जय महिषासुरमथनी ।
सुरवरईश्वरवरदे
तारक संजीवनी
जय देवी जय देवी ||

|| घालीन लोटांगण आरती ||
घालीन लोटांगण वंदीन चरण ।
डोळ्यांनी पाहीन रुप तुझें ।
प्रेमें आलिंगन आनंदे पूजिन ।
भावें ओवाळीन म्हणे नामा ||

त्वमेव माता च पिता त्वमेव ।
त्वमेव बंधुक्ष्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विध्या द्रविणं त्वमेव ।
त्वमेव सर्वं मम देवदेव ||

कायेन वाचा मनसेंद्रीयेव्रा
बुद्धयात्मना वा प्रकृतिस्वभावात ।
करोमि यध्य्त सकलं परस्मे
नारायणायेति समर्पयामि ||

अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम ।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकीनायकं रामचंद्र भजे ||

हरे राम हर राम
राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

Other post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!