Skip to content
Home » एकदंताय वक्रतुण्डाय | Ek dantay vakra tunday lyrics

एकदंताय वक्रतुण्डाय | Ek dantay vakra tunday lyrics

एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि | Ek dantay vakra tunday lyrics :->यह भजन आप फ्री भक्ति  भावना को बढ़ाने वाला है और यह भजन ganesh stuti जी के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न करने में समर्थ है 

एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि | Ek dantay vakra tunday lyrics

एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि ,
गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि ,
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ,
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने ,
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे ,
गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने ,
गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे ,
गुरुदैत्यगलच्छेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय ,
गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय ,
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि ,
गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि ,
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ,
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने ,
गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे ,
गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते ,
गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते ,
गौरीस्तनन्धयाय गौरीहृदयनन्दनाय ,
गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय ,
गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि ,
गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि ,
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ,
एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ,
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि**

Read Also- यह भी जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!