Skip to content
Home » Shani Sahastra Namavali (पढ़ने मात्र से होंगे शनि दशा से मुक्त )

Shani Sahastra Namavali (पढ़ने मात्र से होंगे शनि दशा से मुक्त )

 • Stotram

शनैश्चर सहस्रनाम वली | Shani Sahastra Namavali :->आज शनिवार की शाम को शनिदेव जी की यह चमत्कारी कथा सुनने से सारे संकट कष्ट दूर होते हैं

श्री शनैश्चर सहस्रनाम वली | Shani Sahastra Namavali

 • श्रीशनैश्चरसहस्रनामावळिः *
  ॐ अमिताभाषिणे नमः *
  ॐ अघहराय नमः *
  ॐ अशेषदुरितापहाय नमः *
  ॐ अघोररूपाय नमः *
  ॐ अतिदीर्घकायाय नमः *
  ॐ अशेषभयानकाय नमः *
  ॐ अनन्ताय नमः *
  ॐ अन्नदात्रे नमः *
  ॐ अश्वत्थमूलजपप्रियाय नमः *
  ॐ अतिसम्पत्प्रदाय नमः * १० *

ॐ अमोघाय नमः *
ॐ अन्यस्तुत्याप्रकोपिताय नमः *
ॐ अपराजिताय नमः *
ॐ अद्वितीयाय नमः *
ॐ अतितेजसे नमः *
ॐ अभयप्रदाय नमः *
ॐ अष्टमस्थाय नमः *
ॐ अञ्जननिभाय नमः *
ॐ अखिलात्मने नमः *
ॐ अर्कनन्दनाय नमः * २० *

ॐ अतिदारुणाय नमः *
ॐ अक्षोभ्याय नमः *
ॐ अप्सरोभिः प्रपूजिताय नमः *
ॐ अभीष्टफलदाय नमः *
ॐ अरिष्टमथनाय नमः *
ॐ अमरपूजिताय नमः *
ॐ अनुग्राह्याय नमः *
ॐ अप्रमेयपराक्रमविभीषणाय नमः *
ॐ असाध्ययोगाय नमः *
ॐ अखिलदोषघ्नाय नमः * ३० *

ॐ अपराकृताय नमः *
ॐ अप्रमेयाय नमः *
ॐ अतिसुखदाय नमः *
ॐ अमराधिपपूजिताय नमः *
ॐ अवलोकात्सर्वनाशाय नमः *
ॐ अश्वत्थामद्विरायुधाय नमः *
ॐ अपराधसहिष्णवे नमः *
ॐ अश्वत्थामसुपूजिताय नमः *
ॐ अनन्तपुण्यफलदाय नमः *
ॐ अतृप्ताय नमः * ४० *

ॐ अतिबलाय नमः *
ॐ अवलोकात्सर्ववन्द्याय नमः *
ॐ अक्षीणकरुणानिधये नमः *
ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः *
ॐ अक्षय्यफलदायकाय नमः *
ॐ आनन्दपरिपूर्णाय नमः *
ॐ आयुष्कारकाय नमः *
ॐ आश्रितेष्टार्थवरदाय नमः *
ॐ आधिव्याधिहराय नमः *
ॐ आनन्दमयाय नमः * ५० *

ॐ आनन्दकराय नमः *
ॐ आयुधधारकाय नमः *
ॐ आत्मचक्राधिकारिणे नमः *
ॐ आत्मस्तुत्यपरायणाय नमः *
ॐ आयुष्कराय नमः *
ॐ आनुपूर्व्याय नमः *
ॐ आत्मायत्तजगत्त्रयाय नमः *
ॐ आत्मनामजपप्रीताय नमः *
ॐ आत्माधिकफलप्रदाय नमः *
ॐ आदित्यसंभवाय नमः * ६० *

ॐ आर्तिभञ्जनाय नमः *
ॐ आत्मरक्षकाय नमः *
ॐ आपद्बान्धवाय नमः *
ॐ आनन्दरूपाय नमः *
ॐ आयुःप्रदाय नमः *
ॐ आकर्णपूर्णचापाय नमः *
ॐ आत्मोद्दिष्टद्विजप्रदाय नमः *
ॐ आनुकूल्याय नमः *
ॐ आत्मरूपप्रतिमादानसुप्रियाय नमः *
ॐ आत्मारामाय नमः * ७० *

ॐ आदिदेवाय नमः *
ॐ आपन्नार्तिविनाशनाय नमः *
ॐ इन्दिरार्चितपादाय नमः *
ॐ इन्द्रभोगफलप्रदाय नमः *
ॐ इन्द्रदेवस्वरूपाय नमः *
ॐ इष्टेष्टवरदायकाय नमः *
ॐ इष्टापूर्तिप्रदाय नमः *
ॐ इन्दुमतीष्टवरदायकाय नमः *
ॐ इन्दिरारमणप्रीताय नमः *
ॐ इन्द्रवंशनृपार्चिताय नमः * ८० *

ॐ इहामुत्रेष्टफलदाय नमः *
ॐ इन्दिरारमणार्चिताय नमः *
ॐ ईद्रियाय नमः *
ॐ ईश्वरप्रीताय नमः *
ॐ ईषणात्रयवर्जिताय नमः *
ॐ उमास्वरूपाय नमः *
ॐ उद्बोध्याय नमः *
ॐ उशनाय नमः *
ॐ उत्सवप्रियाय नमः *
ॐ उमादेव्यर्चनप्रीताय नमः * ९० *

ॐ उच्चस्थोच्चफलप्रदाय नमः *
ॐ उरुप्रकाशाय नमः *
ॐ उच्चस्थयोगदाय नमः *
ॐ उरुपराक्रमाय नमः *
ॐ ऊर्ध्वलोकादिसञ्चारिणे नमः *
ॐ ऊर्ध्वलोकादिनायकाय नमः *
ॐ ऊर्जस्विने नमः *
ॐ ऊनपादाय नमः *
ॐ ऋकाराक्षरपूजिताय नमः *
ॐ ऋषिप्रोक्तपुराणज्ञाय नमः * १०० *

ॐ ऋषिभिः परिपूजिताय नमः *
ॐ ऋग्वेदवन्द्याय नमः *
ॐ ऋग्रूपिणे नमः *
ॐ ऋजुमार्गप्रवर्तकाय नमः *
ॐ लुळितोद्धारकाय नमः *
ॐ लूतभवपाश प्रभञ्जनाय नमः *
ॐ लूकाररूपकाय नमः *
ॐ लब्धधर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः *
ॐ एकाधिपत्यसाम्राज्यप्रदाय नमः *
ॐ एनौघनाशनाय नमः * ११० *

ॐ एकपादे नमः *
ॐ एकस्मै नमः *
ॐ एकोनविंशतिमासभुक्तिदाय नमः *
ॐ एकोनविंशतिवर्षदशाय नमः *
ॐ एणाङ्कपूजिताय नमः *
ॐ ऐश्वर्यफलदाय नमः *
ॐ ऐन्द्राय नमः *
ॐ ऐरावतसुपूजिताय नमः *
ॐ ओंकारजपसुप्रीताय नमः *
ॐ ओंकारपरिपूजिताय नमः * १२० *

ॐ ओंकारबीजाय नमः *
ॐ औदार्यहस्ताय नमः *
ॐ औन्नत्यदायकाय नमः *
ॐ औदार्यगुणाय नमः *
ॐ औदार्यशीलाय नमः *
ॐ औषधकारकाय नमः *
ॐ करपङ्कजसन्नद्धधनुषे नमः *
ॐ करुणानिधये नमः *
ॐ कालाय नमः *
ॐ कठिनचित्ताय नमः * १३० *

ॐ कालमेघसमप्रभाय नमः *
ॐ किरीटिने नमः *
ॐ कर्मकृते नमः *
ॐ कारयित्रे नमः *
ॐ कालसहोदराय नमः *
ॐ कालाम्बराय नमः *
ॐ काकवाहाय नमः *
ॐ कर्मठाय नमः *
ॐ काश्यपान्वयाय नमः *
ॐ कालचक्रप्रभेदिने नमः * १४० *

ॐ कालरूपिणे नमः *
ॐ कारणाय नमः *
ॐ कारिमूर्तये नमः *
ॐ कालभर्त्रे नमः *
ॐ किरीटमकुटोज्ज्वलाय नमः *
ॐ कार्यकारणकालज्ञाय नमः *
ॐ काञ्चनाभरथान्विताय नमः *
ॐ कालदंष्ट्राय नमः *
ॐ क्रोधरूपाय नमः *
ॐ कराळिने नमः * १५० *

ॐ कृष्णकेतनाय नमः *
ॐ कालात्मने नमः *
ॐ कालकर्त्रे नमः *
ॐ कृतान्ताय नमः *
ॐ कृष्णगोप्रियाय नमः *
ॐ कालाग्निरुद्ररूपाय नमः *
ॐ काश्यपात्मजसम्भवाय नमः *
ॐ कृष्णवर्णहयाय नमः *
ॐ कृष्णगोक्षीरसुप्रियाय नमः *
ॐ कृष्णगोघृतसुप्रीताय नमः * १६० *

ॐ कृष्णगोदधिषुप्रियाय नमः *
ॐ कृष्णगावैकचित्ताय नमः *
ॐ कृष्णगोदानसुप्रियाय नमः *
ॐ कृष्णगोदत्तहृदयाय नमः *
ॐ कृष्णगोरक्षणप्रियाय नमः *
ॐ कृष्णगोग्रासचित्तस्य सर्वपीडानिवारकाय नमः *
ॐ कृष्णगोदान शान्तस्य सर्वशान्ति फलप्रदाय नमः *
ॐ कृष्णगोस्नान कामस्य गङ्गास्नान फलप्रदाय नमः *
ॐ कृष्णगोरक्षणस्याशु सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः *
ॐ कृष्णगावप्रियाय नमः * १७० *

ॐ कपिलापशुषुप्रियाय नमः *
ॐ कपिलाक्षीरपानस्य सोमपानफलप्रदाय नमः *
ॐ कपिलादानसुप्रीताय नमः *
ॐ कपिलाज्यहुतप्रियाय नमः *
ॐ कृष्णाय नमः *
ॐ कृत्तिकान्तस्थाय नमः *
ॐ कृष्णगोवत्ससुप्रियाय नमः *
ॐ कृष्णमाल्याम्बरधराय नमः *
ॐ कृष्णवर्णतनूरुहाय नमः *
ॐ कृष्णकेतवे नमः * १८० *

ॐ कृशकृष्णदेहाय नमः *
ॐ कृष्णाम्बरप्रियाय नमः *
ॐ क्रूरचेष्टाय नमः *
ॐ क्रूरभावाय नमः *
ॐ क्रूरदंष्ट्राय नमः *
ॐ कुरूपिणे नमः *
ॐ कमलापति संसेव्याय नमः *
ॐ कमलोद्भवपूजिताय नमः *
ॐ कामितार्थप्रदाय नमः *
ॐ कामधेनु पूजनसुप्रियाय नमः * १९० *

ॐ कामधेनुसमाराध्याय नमः *
ॐ कृपायुषविवर्धनाय नमः *
ॐ कामधेन्वैकचित्ताय नमः *
ॐ कृपराज सुपूजिताय नमः *
ॐ कामदोग्ध्रे नमः *
ॐ क्रुद्धाय नमः *
ॐ कुरुवंशसुपूजिताय नमः *
ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदोग्ध्रे नमः *
ॐ कृष्णेन कृतपूजनाय नमः *
ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानप्रियाय नमः * २०० *

ॐ कोणस्थाय नमः *
ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानलोलुपाय नमः *
ॐ कामपूजिताय नमः *
ॐ क्रूरावलोकनात्सर्वनाशाय नमः *
ॐ कृष्णाङ्गदप्रियाय नमः *
ॐ खद्योताय नमः *
ॐ खण्डनाय नमः *
ॐ खड्गधराय नमः *
ॐ खेचरपूजिताय नमः *
ॐ खरांशुतनयाय नमः * २१० *

ॐ खगानां पतिवाहनाय नमः *
ॐ गोसवासक्तहृदयाय नमः *
ॐ गोचरस्थानदोषहृते नमः *
ॐ गृहराश्याधिपाय नमः *
ॐ गृहराजमहाबलाय नमः *
ॐ गृध्रवाहाय नमः *
ॐ गृहपतये नमः *
ॐ गोचराय नमः *
ॐ गानलोलुपाय नमः *
ॐ घोराय नमः * २२० *

ॐ घर्माय नमः *
ॐ घनतमसे नमः *
ॐ घर्मिणे नमः *
ॐ घनकृपान्विताय नमः *
ॐ घननीलाम्बरधराय नमः *
ॐ ङादिवर्ण सुसंज्ञिताय नमः *
ॐ चक्रवर्तिसमाराध्याय नमः *
ॐ चन्द्रमत्यसमर्चिताय नमः *
ॐ चन्द्रमत्यार्तिहारिणे नमः *
ॐ चराचरसुखप्रदाय नमः * २३० *

ॐ चतुर्भुजाय नमः *
ॐ चापहस्ताय नमः *
ॐ चराचरहितप्रदाय नमः *
ॐ छायापुत्राय नमः *
ॐ छत्रधराय नमः *
ॐ छायादेवीसुताय नमः *
ॐ जयप्रदाय नमः *
ॐ जगन्नीलाय नमः *
ॐ जपतां सर्वसिद्धिदाय नमः *
ॐ जपविध्वस्तविमुखाय नमः * २४० *

ॐ जम्भारिपरिपूजिताय नमः *
ॐ जम्भारिवन्द्याय नमः *
ॐ जयदाय नमः *
ॐ जगज्जनमनोहराय नमः *
ॐ जगत्त्रयप्रकुपिताय नमः *
ॐ जगत्त्राणपरायणाय नमः *
ॐ जयाय नमः *
ॐ जयप्रदाय नमः *
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः *
ॐ ज्योतिषे नमः * २५० *

ॐ ज्योतिषां श्रेष्ठाय नमः *
ॐ ज्योतिःशास्त्र प्रवर्तकाय नमः *
ॐ झर्झरीकृतदेहाय नमः *
ॐ झल्लरीवाद्यसुप्रियाय नमः *
ॐ ज्ञानमूर्तिये नमः *
ॐ ज्ञानगम्याय नमः *
ॐ ज्ञानिने नमः *
ॐ ज्ञानमहानिधये नमः *
ॐ ज्ञानप्रबोधकाय नमः *
ॐ ज्ञानदृष्ट्यावलोकिताय नमः * २६० *

ॐ टङ्किताखिललोकाय नमः *
ॐ टङ्कितैनस्तमोरवये नमः *
ॐ टङ्कारकारकाय नमः *
ॐ टङ्कृताय नमः *
ॐ टाम्भदप्रियाय नमः *
ॐ ठकारमय सर्वस्वाय नमः *
ॐ ठकारकृतपूजिताय नमः *
ॐ ढक्कावाद्यप्रीतिकराय नमः *
ॐ डमड्डमरुकप्रियाय नमः *
ॐ डम्बरप्रभवाय नमः * २७० *
ॐ डम्भाय नमः *
ॐ ढक्कानादप्रियङ्कराय नमः *
ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवकारकाय नमः *
ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवनाशकाय नमः *
ॐ ढकाररूपाय नमः *
ॐ ढाम्भीकाय नमः *
ॐ णकारजपसुप्रियाय नमः *
ॐ णकारमयमन्त्रार्थाय नमः *
ॐ णकारैकशिरोमणये नमः *
ॐ णकारवचनानन्दाय नमः * २८० *

ॐ णकारकरुणामयाय नमः *
ॐ णकारमय सर्वस्वाय नमः *
ॐ णकारैकपरायणाय नमः *
ॐ तर्जनीधृतमुद्राय नमः *
ॐ तपसां फलदायकाय नमः *
ॐ त्रिविक्रमनुताय नमः *
ॐ त्रयीमयवपुर्धराय नमः *
ॐ तपस्विने नमः *
ॐ तपसा दग्धदेहाय नमः *
ॐ ताम्राधराय नमः * २९० *

ॐ त्रिकालवेदितव्याय नमः *
ॐ त्रिकालमतितोषिताय नमः *
ॐ तुलोच्चयाय नमः *
ॐ त्रासकराय नमः *
ॐ तिलतैलप्रियाय नमः *
ॐ तिलान्न सन्तुष्टमनसे नमः *
ॐ तिलदानप्रियाय नमः *
ॐ तिलभक्ष्यप्रियाय नमः *
ॐ तिलचूर्णप्रियाय नमः *
ॐ तिलखण्डप्रियाय नमः * ३०० *

ॐ तिलापूपप्रियाय नमः *
ॐ तिलहोमप्रियाय नमः *
ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः *
ॐ तिलतर्पणसन्तुष्टाय नमः *
ॐ तिलतैलान्नतोषिताय नमः *
ॐ तिलैकदत्तहृदयाय नमः *
ॐ तेजस्विने नमः *
ॐ तेजसान्निधये नमः *
ॐ तेजसादित्यसङ्काशाय नमः *
ॐ तेजोमयवपुर्धराय नमः * ३१० *

ॐ तत्त्वज्ञाय नमः *
ॐ तत्त्वगाय नमः *
ॐ तीव्राय नमः *
ॐ तपोरूपाय नमः *
ॐ तपोमयाय नमः *
ॐ तुष्टिदाय नमः *
ॐ तुष्टिकृते नमः *
ॐ तीक्ष्णाय नमः *
ॐ त्रिमूर्तये नमः *
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः * ३२० *

ॐ तिलदीपप्रियाय नमः *
ॐ तस्यपीडानिवारकाय नमः *
ॐ तिलोत्तमामेनकादिनर्तनप्रियाय नमः *
ॐ त्रिभागमष्टवर्गाय नमः *
ॐ स्थूलरोम्णे नमः *
ॐ स्थिराय नमः *
ॐ स्थिताय नमः *
ॐ स्थायिने नमः *
ॐ स्थापकाय नमः *
ॐ स्थूलसूक्ष्मप्रदर्शकाय नमः * ३३० *

ॐ दशरथार्चितपादाय नमः *
ॐ दशरथस्तोत्रतोषिताय नमः *
ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तदुर्भिक्षविनिवारकाय नमः *
ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तवरद्वयप्रदायकाय नमः *
ॐ दशरथस्वात्मदर्शिने नमः *
ॐ दशरथाभीष्टदायकाय नमः *
ॐ दोर्भिर्धनुर्धराय नमः *
ॐ दीर्घश्मश्रुजटाधराय नमः *
ॐ दशरथस्तोत्रवरदाय नमः *
ॐ दशरथाभीप्सितप्रदाय नमः * ३४० *

ॐ दशरथस्तोत्रसन्तुष्टाय नमः *
ॐ दशरथेन सुपूजिताय नमः *
ॐ द्वादशाष्टमजन्मस्थाय नमः *
ॐ देवपुङ्गवपूजिताय नमः *
ॐ देवदानवदर्पघ्नाय नमः *
ॐ दिनं प्रतिमुनिस्तुताय नमः *
ॐ द्वादशस्थाय नमः *
ॐ द्वादशात्मसुताय नमः *
ॐ द्वादशनामभृते नमः *
ॐ द्वितीयस्थाय नमः * ३५० *

ॐ द्वादशार्कसूनवे नमः *
ॐ दैवज्ञपूजिताय नमः *
ॐ दैवज्ञचित्तवासिने नमः *
ॐ दमयन्त्यासुपूजिताय नमः *
ॐ द्वादशाब्दंतु दुर्भिक्षकारिणे नमः *
ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः *
ॐ दुराराध्याय नमः *
ॐ दुराधर्षाय नमः *
ॐ दमयन्तीवरप्रदाय नमः *
ॐ दुष्टदूराय नमः * ३६० *

ॐ दुराचारशमनाय नमः *
ॐ दोषवर्जिताय नमः *
ॐ दुःसहाय नमः *
ॐ दोषहन्त्रे नमः *
ॐ दुर्लभाय नमः *
ॐ दुर्गमाय नमः *
ॐ दुःखप्रदाय नमः *
ॐ दुःखहन्त्रे नमः *
ॐ दीप्तरञ्जितदिङ्मुखाय नमः *
ॐ दीप्यमान मुखाम्भोजाय नमः * ३७० *

ॐ दमयन्त्याःशिवप्रदाय नमः *
ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः *
ॐ दृष्टमात्रदैत्यमण्डलनाशकाय नमः *
ॐ द्विजदानैकनिरताय नमः *
ॐ द्विजाराधनतत्पराय नमः *
ॐ द्विजसर्वार्तिहारिणे नमः *
ॐ द्विजराज समर्चिताय नमः *
ॐ द्विजदानैकचित्ताय नमः *
ॐ द्विजराज प्रियङ्कराय नमः *
ॐ द्विजाय नमः * ३८० *

ॐ द्विजप्रियाय नमः *
ॐ द्विजराजेष्टदायकाय नमः *
ॐ द्विजरूपाय नमः *
ॐ द्विजश्रेष्ठाय नमः *
ॐ दोषदाय नमः *
ॐ दुःसहाय नमः *
ॐ देवादिदेवाय नमः *
ॐ देवेशाय नमः *
ॐ देवराज सुपूजिताय नमः *
ॐ देवराजेष्टवरदाय नमः * ३९० *

ॐ देवराज प्रियङ्कराय नमः *
ॐ देवादिवन्दिताय नमः *
ॐ दिव्यतनवे नमः *
ॐ देवशिखामणये नमः *
ॐ देवगानप्रियाय नमः *
ॐ देवदेशिकपुङ्गवाय नमः *
ॐ द्विजात्मजासमाराध्याय नमः *
ॐ ध्येयाय नमः *
ॐ धर्मिणे नमः *
ॐ धनुर्धराय नमः * ४०० *

ॐ धनुष्मते नमः *
ॐ धनदात्रे नमः *
ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः *
ॐ धर्मरूपाय नमः *
ॐ धनुर्दिव्याय नमः *
ॐ धर्मशास्त्रात्मचेतनाय नमः *
ॐ धर्मराज प्रियकराय नमः *
ॐ धर्मराज सुपूजिताय नमः *
ॐ धर्मराजेष्टवरदाय नमः *
ॐ धर्माभीष्टफलप्रदाय नमः * ४१० *

ॐ नित्यतृप्तस्वभावाय नमः *
ॐ नित्यकर्मरताय नमः *
ॐ निजपीडार्तिहारिणे नमः *
ॐ निजभक्तेष्टदायकाय नमः *
ॐ निर्मासदेहाय नमः *
ॐ नीलाय नमः *
ॐ निजस्तोत्रबहुप्रियाय नमः *
ॐ नळस्तोत्रप्रियाय नमः *
ॐ नळराजसुपूजिताय नमः *
ॐ नक्षत्रमण्डलगताय नमः * ४२० *

ॐ नमतांप्रियकारकाय नमः *
ॐ नित्यार्चितपदाम्भोजाय नमः *
ॐ निजाज्ञापरिपालकाय नमः *
ॐ नवग्रहवराय नमः *
ॐ नीलवपुषे नमः *
ॐ नळकरार्चिताय नमः *
ॐ नळप्रियानन्दिताय नमः *
ॐ नळक्षेत्रनिवासकाय नमः *
ॐ नळपाकप्रियाय नमः *
ॐ नळपद्भञ्जनक्षमाय नमः * ४३० *

ॐ नळसर्वार्तिहारिणे नमः *
ॐ नळेनात्मार्थपूजिताय नमः *
ॐ निपाटवीनिवासाय नमः *
ॐ नळाभीष्टवरप्रदाय नमः *
ॐ नळतीर्थसकृत् स्नान सर्वपीडानिवारकाय नमः *
ॐ नळेशदर्शनस्याशु साम्राज्यपदवीप्रदाय नमः *
ॐ नक्षत्रराश्यधिपाय नमः *
ॐ नीलध्वजविराजिताय नमः *
ॐ नित्ययोगरताय नमः *
ॐ नवरत्नविभूषिताय नमः * ४४० *

ॐ नवधाभज्यदेहाय नमः *
ॐ नवीकृतजगत्त्रयाय नमः *
ॐ नवग्रहाधिपाय नमः *
ॐ नवाक्षरजपप्रियाय नमः *
ॐ नवात्मने नमः *
ॐ नवचक्रात्मने नमः *
ॐ नवतत्त्वाधिपाय नमः *
ॐ नवोदन प्रियाय नमः *
ॐ नवधान्यप्रियाय नमः *
ॐ निष्कण्टकाय नमः * ४५० *

ॐ निस्पृहाय नमः *
ॐ निरपेक्षाय नमः *
ॐ निरामयाय नमः *
ॐ नागराजार्चितपदाय नमः *
ॐ नागराजप्रियङ्कराय नमः *
ॐ नागराजेष्टवरदाय नमः *
ॐ नागाभरणभूषिताय नमः *
ॐ नागेन्द्रगान निरताय नमः *
ॐ नानाभरणभूषिताय नमः *
ॐ नवमित्रस्वरूपाय नमः * ४६० *

ॐ नानाश्चर्यविधायकाय नमः *
ॐ नानाद्वीपाधिकर्त्रे नमः *
ॐ नानालिपिसमावृताय नमः *
ॐ नानारूपजगत्स्रष्ट्रे नमः *
ॐ नानारूपजनाश्रयाय नमः *
ॐ नानालोकाधिपाय नमः *
ॐ नानाभाषाप्रियाय नमः *
ॐ नानारूपाधिकारिणे नमः *
ॐ नवरत्नप्रियाय नमः *
ॐ नानाविचित्रवेषाढ्याय नमः * ४७० *

ॐ नानाचित्रविधायकाय नमः *
ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः *
ॐ नीलमेघसमप्रभाय नमः *
ॐ नीलाञ्जनचयप्रख्याय नमः *
ॐ नीलवस्त्रधरप्रियाय नमः *
ॐ नीचभाषाप्रचारज्ञाय नमः *
ॐ नीचे स्वल्पफलप्रदाय नमः *
ॐ नानागम विधानज्ञाय नमः *
ॐ नानानृपसमावृताय नमः *
ॐ नानावर्णाकृतये नमः * ४८० *

ॐ नानावर्णस्वरार्तवाय नमः *
ॐ नागलोकान्तवासिने नमः *
ॐ नक्षत्रत्रयसंयुताय नमः *
ॐ नभादिलोकसम्भूताय नमः *
ॐ नामस्तोत्रबहुप्रियाय नमः *
ॐ नामपारायणप्रीताय नमः *
ॐ नामार्चनवरप्रदाय नमः *
ॐ नामस्तोत्रैकचित्ताय नमः *
ॐ नानारोगार्तिभञ्जनाय नमः *
ॐ नवग्रहसमाराध्याय नमः * ४९० *

ॐ नवग्रहभयापहाय नमः *
ॐ नवग्रहसुसम्पूज्याय नमः *
ॐ नानावेदसुरक्षकाय नमः *
ॐ नवग्रहाधिराजाय नमः *
ॐ नवग्रहजपप्रियाय नमः *
ॐ नवग्रहमयज्योतिषे नमः *
ॐ नवग्रहवरप्रदाय नमः *
ॐ नवग्रहाणामधिपाय नमः *
ॐ नवग्रह सुपीडिताय नमः *
ॐ नवग्रहाधीश्वराय नमः * ५०० *

ॐ नवमाणिक्यशोभिताय नमः *
ॐ परमात्मने नमः *
ॐ परब्रह्मणे नमः *
ॐ परमैश्वर्यकारणाय नमः *
ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः *
ॐ प्रमत्तासुरशिक्षकाय नमः *
ॐ प्रासहस्ताय नमः *
ॐ पङ्गुपादाय नमः *
ॐ प्रकाशात्मने नमः *
ॐ प्रतापवते नमः * ५१० *

ॐ पावनाय नमः *
ॐ परिशुद्धात्मने नमः *
ॐ पुत्रपौत्रप्रवर्धनाय नमः *
ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः *
ॐ प्रसन्नेक्षणाय नमः *
ॐ प्रजापत्याय नमः *
ॐ प्रियकराय नमः *
ॐ प्रणतेप्सितराज्यदाय नमः *
ॐ प्रजानां जीवहेतवे नमः *
ॐ प्राणिनां परिपालकाय नमः * ५२० *

ॐ प्राणरूपिणे नमः *
ॐ प्राणधारिणे नमः *
ॐ प्रजानां हितकारकाय नमः *
ॐ प्राज्ञाय नमः *
ॐ प्रशान्ताय नमः *
ॐ प्रज्ञावते नमः *
ॐ प्रजारक्षणदीक्षिताय नमः *
ॐ प्रावृषेण्याय नमः *
ॐ प्राणकारिणे नमः *
ॐ प्रसन्नोत्सववन्दिताय नमः * ५३० *

ॐ प्रज्ञानिवासहेतवे नमः *
ॐ पुरुषार्थैकसाधनाय नमः *
ॐ प्रजाकराय नमः *
ॐ प्रातिकूल्याय नमः *
ॐ पिङ्गळाक्षाय नमः *
ॐ प्रसन्नधिये नमः *
ॐ प्रपञ्चात्मने नमः *
ॐ प्रसवित्रे नमः *
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः *
ॐ पुराणपुरुषाय नमः * ५४० *

ॐ पुरुहूताय नमः *
ॐ प्रपञ्चधृते नमः *
ॐ प्रतिष्ठिताय नमः *
ॐ प्रीतिकराय नमः *
ॐ प्रियकारिणे नमः *
ॐ प्रयोजनाय नमः *
ॐ प्रीतिमते नमः *
ॐ प्रवरस्तुत्याय नमः *
ॐ पुरूरवसमर्चिताय नमः *
ॐ प्रपञ्चकारिणे नमः * ५५० *

ॐ पुण्याय नमः *
ॐ पुरुहूत समर्चिताय नमः *
ॐ पाण्डवादि सुसंसेव्याय नमः *
ॐ प्रणवाय नमः *
ॐ पुरुषार्थदाय नमः *
ॐ पयोदसमवर्णाय नमः *
ॐ पाण्डुपुत्रार्तिभञ्जनाय नमः *
ॐ पाण्डुपुत्रेष्टदात्रे नमः *
ॐ पाण्डवानां हितङ्कराय नमः *
ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः * ५६० *

ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वारिष्ट निवारकाय नमः *
ॐ पाण्डुपुत्राद्यर्चिताय नमः *
ॐ पूर्वजाय नमः *
ॐ प्रपञ्चभृते नमः *
ॐ परचक्रप्रभेदिने नमः *
ॐ पाण्डवेषु वरप्रदाय नमः *
ॐ परब्रह्मस्वरूपाय नमः *
ॐ पराज्ञापरिवर्जिताय नमः *
ॐ परात्पराय नमः *
ॐ पाशहन्त्रे नमः * ५७० *

ॐ परमाणवे नमः *
ॐ प्रपञ्चकृते नमः *
ॐ पातङ्गिने नमः *
ॐ पुरुषाकाराय नमः *
ॐ परशम्भुसमुद्भवाय नमः *
ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः *
ॐ प्रपञ्चोद्भवसम्भवाय नमः *
ॐ प्रसन्नाय नमः *
ॐ परमोदाराय नमः *
ॐ पराहङ्कारभञ्जनाय नमः * ५८० *

ॐ पराय नमः *
ॐ परमकारुण्याय नमः *
ॐ परब्रह्ममयाय नमः *
ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः *
ॐ प्रणतार्तिहराय नमः *
ॐ प्रसादकृते नमः *
ॐ प्रपञ्चाय नमः *
ॐ पराशक्ति समुद्भवाय नमः *
ॐ प्रदानपावनाय नमः *
ॐ प्रशान्तात्मने नमः * ५९० *

ॐ प्रभाकराय नमः *
ॐ प्रपञ्चात्मने नमः *
ॐ प्रपञ्चोपशमनाय नमः *
ॐ पृथिवीपतये नमः *
ॐ परशुराम समाराध्याय नमः *
ॐ परशुरामवरप्रदाय नमः *
ॐ परशुराम चिरञ्जीविप्रदाय नमः *
ॐ परमपावनाय नमः *
ॐ परमहंसस्वरूपाय नमः *
ॐ परमहंससुपूजिताय नमः * ६०० *

ॐ पञ्चनक्षत्राधिपाय नमः *
ॐ पञ्चनक्षत्रसेविताय नमः *
ॐ प्रपञ्चरक्षित्रे नमः *
ॐ प्रपञ्चस्यभयङ्कराय नमः *
ॐ फलदानप्रियाय नमः *
ॐ फलहस्ताय नमः *
ॐ फलप्रदाय नमः *
ॐ फलाभिषेकप्रियाय नमः *
ॐ फल्गुनस्य वरप्रदाय नमः *
ॐ फुटच्छमितपापौघाय नमः * ६१० *

ॐ फल्गुनेन प्रपूजिताय नमः *
ॐ फणिराजप्रियाय नमः *
ॐ फुल्लाम्बुज विलोचनाय नमः *
ॐ बलिप्रियाय नमः *
ॐ बलिने नमः *
ॐ बभ्रुवे नमः *
ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशक्लेशकृते नमः *
ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाय नमः *
ॐ ब्रह्मशक्रादिदुर्लभाय नमः *
ॐ बासदर्ष्ट्या प्रमेयाङ्गाय नमः * ६२० *

ॐ बिभ्रत्कवचकुण्डलाय नमः *
ॐ बहुश्रुताय नमः *
ॐ बहुमतये नमः *
ॐ ब्रह्मण्याय नमः *
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः *
ॐ बलप्रमथनाय नमः *
ॐ ब्रह्मणे नमः *
ॐ बहुरूपाय नमः *
ॐ बहुप्रदाय नमः *
ॐ बालार्कद्युतिमते नमः * ६३० *

ॐ बालाय नमः *
ॐ बृहद्वक्षसे नमः *
ॐ बृहत्तनवे नमः *
ॐ ब्रह्माण्डभेदकृते नमः *
ॐ भक्तसर्वार्थसाधकाय नमः *
ॐ भव्याय नमः *
ॐ भोक्त्रे नमः *
ॐ भीतिकृते नमः *
ॐ भक्तानुग्रहकारकाय नमः *
ॐ भीषणाय नमः * ६४० *

ॐ भैक्षकारिणे नमः *
ॐ भूसुरादि सुपूजिताय नमः *
ॐ भोगभाग्यप्रदाय नमः *
ॐ भस्मीकृतजगत्त्रयाय नमः *
ॐ भयानकाय नमः *
ॐ भानुसूनवे नमः *
ॐ भूतिभूषितविग्रहाय नमः *
ॐ भास्वद्रताय नमः *
ॐ भक्तिमतां सुलभाय नमः *
ॐ भ्रुकुटीमुखाय नमः * ६५० *

ॐ भवभूतगणैःस्तुत्याय नमः *
ॐ भूतसंघसमावृताय नमः *
ॐ भ्राजिष्णवे नमः *
ॐ भगवते नमः *
ॐ भीमाय नमः *
ॐ भक्ताभीष्टवरप्रदाय नमः *
ॐ भवभक्तैकचित्ताय नमः *
ॐ भक्तिगीतस्तवोन्मुखाय नमः *
ॐ भूतसन्तोषकारिणे नमः *
ॐ भक्तानां चित्तशोधनाय नमः * ६६० *

ॐ भक्तिगम्याय नमः *
ॐ भयहराय नमः *
ॐ भावज्ञाय नमः *
ॐ भक्तसुप्रियाय नमः *
ॐ भूतिदाय नमः *
ॐ भूतिकृते नमः *
ॐ भोज्याय नमः *
ॐ भूतात्मने नमः *
ॐ भुवनेश्वराय नमः *
ॐ मन्दाय नमः * ६७० *

ॐ मन्दगतये नमः *
ॐ मासमेवप्रपूजिताय नमः *
ॐ मुचुकुन्दसमाराध्याय नमः *
ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः *
ॐ मुचुकुन्दार्चितपदाय नमः *
ॐ महारूपाय नमः *
ॐ महायशसे नमः *
ॐ महाभोगिने नमः *
ॐ महायोगिने नमः *
ॐ महाकायाय नमः * ६८० *

ॐ महाप्रभवे नमः *
ॐ महेशाय नमः *
ॐ महदैश्वर्याय नमः *
ॐ मन्दारकुसुमप्रियाय नमः *
ॐ महाक्रतवे नमः *
ॐ महामानिने नमः *
ॐ महाधीराय नमः *
ॐ महाजयाय नमः *
ॐ महावीराय नमः *
ॐ महाशान्ताय नमः * ६९० *

ॐ मण्डलस्थाय नमः *
ॐ महाद्युतये नमः *
ॐ महासुताय नमः *
ॐ महोदाराय नमः *
ॐ महनीयाय नमः *
ॐ महोदयाय नमः *
ॐ मैथिलीवरदायिने नमः *
ॐ मार्ताण्डस्यद्वितीयजाय नमः *
ॐ मैथिलीप्रार्थनाकॢप्तदशकण्ठशिरोपहृते नमः *
ॐ मरामरहराराध्याय नमः * ७०० *

ॐ महेन्द्रादि सुरार्चिताय नमः *
ॐ महारथाय नमः *
ॐ महावेगाय नमः *
ॐ मणिरत्नविभूषिताय नमः *
ॐ मेषनीचाय नमः *
ॐ महाघोराय नमः *
ॐ महासौरये नमः *
ॐ मनुप्रियाय नमः *
ॐ महादीर्घाय नमः *
ॐ महाग्रासाय नमः * ७१० *

ॐ महदैश्वर्यदायकाय नमः *
ॐ महाशुष्काय नमः *
ॐ महारौद्राय नमः *
ॐ मुक्तिमार्गप्रदर्शकाय नमः *
ॐ मकरकुम्भाधिपाय नमः *
ॐ मृकण्डुतनयार्चिताय नमः *
ॐ मन्त्राधिष्ठानरूपाय नमः *
ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियाय नमः *
ॐ महामन्त्रस्वरूपाय नमः *
ॐ महायन्त्रस्थिताय नमः * ७२० *

ॐ महाप्रकाशदिव्यात्मने नमः *
ॐ महादेवप्रियाय नमः *
ॐ महाबलि समाराध्याय नमः *
ॐ महर्षिगणपूजिताय नमः *
ॐ मन्दचारिणे नमः *
ॐ महामायिने नमः *
ॐ माषदानप्रियाय नमः *
ॐ माषोदन प्रीतचित्ताय नमः *
ॐ महाशक्तये नमः *
ॐ महागुणाय नमः * ७३० *

ॐ यशस्कराय नमः *
ॐ योगदात्रे नमः *
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः *
ॐ युगन्धराय नमः *
ॐ योगिने नमः *
ॐ योग्याय नमः *
ॐ याम्याय नमः *
ॐ योगरूपिणे नमः *
ॐ युगाधिपाय नमः *
ॐ यज्ञभृते नमः * ७४० *

ॐ यजमानाय नमः *
ॐ योगाय नमः *
ॐ योगविदां वराय नमः *
ॐ यक्षराक्षसवेताळकूष्माण्डादिप्रपूजिताय नमः *
ॐ यमप्रत्यधिदेवाय नमः *
ॐ युगपद्भोगदायकाय नमः *
ॐ योगप्रियाय नमः *
ॐ योगयुक्ताय नमः *
ॐ यज्ञरूपाय नमः *
ॐ युगान्तकृते नमः * ७५० *

ॐ रघुवंशसमाराध्याय नमः *
ॐ रौद्राय नमः *
ॐ रौद्राकृतये नमः *
ॐ रघुनन्दन सल्लापाय नमः *
ॐ रघुप्रोक्त जपप्रियाय नमः *
ॐ रौद्ररूपिणे नमः *
ॐ रथारूढाय नमः *
ॐ राघवेष्ट वरप्रदाय नमः *
ॐ रथिने नमः *
ॐ रौद्राधिकारिणे नमः * ७६० *

ॐ राघवेण समर्चिताय नमः *
ॐ रोषात्सर्वस्वहारिणे नमः *
ॐ राघवेण सुपूजिताय नमः *
ॐ राशिद्वयाधिपाय नमः *
ॐ रघुभिः परिपूजिताय नमः *
ॐ राज्यभूपाकराय नमः *
ॐ राजराजेन्द्रवन्दिताय नमः *
ॐ रत्नकेयूरभूषाढ्याय नमः *
ॐ रमानन्दनवन्दिताय नमः *
ॐ रघुपौरुषसन्तुष्टाय नमः * ७७० *

ॐ रघुस्तोत्रबहुप्रियाय नमः *
ॐ रघुवंशनृपैःपूज्याय नमः *
ॐ रणन्मञ्जीरनूपुराय नमः *
ॐ रविनन्दनाय नमः *
ॐ राजेन्द्राय नमः *
ॐ रघुवंशप्रियाय नमः *
ॐ लोहजप्रतिमादानप्रियाय नमः *
ॐ लावण्यविग्रहाय नमः *
ॐ लोकचूडामणये नमः *
ॐ लक्ष्मीवाणीस्तुतिप्रियाय नमः * ७८० *

ॐ लोकरक्षाय नमः *
ॐ लोकशिक्षाय नमः *
ॐ लोकलोचनरञ्जिताय नमः *
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः *
ॐ लोकवन्द्याय नमः *
ॐ लक्ष्मणाग्रजपूजिताय नमः *
ॐ वेदवेद्याय नमः *
ॐ वज्रदेहाय नमः *
ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः *
ॐ विश्ववन्द्याय नमः * ७९० *

ॐ विरूपाक्षाय नमः *
ॐ विमलाङ्गविराजिताय नमः *
ॐ विश्वस्थाय नमः *
ॐ वायसारूढाय नमः *
ॐ विशेषसुखकारकाय नमः *
ॐ विश्वरूपिणे नमः *
ॐ विश्वगोप्त्रे नमः *
ॐ विभावसु सुताय नमः *
ॐ विप्रप्रियाय नमः *
ॐ विप्ररूपाय नमः * ८०० *

ॐ विप्राराधन तत्पराय नमः *
ॐ विशालनेत्राय नमः *
ॐ विशिखाय नमः *
ॐ विप्रदानबहुप्रियाय नमः *
ॐ विश्वसृष्टि समुद्भूताय नमः *
ॐ वैश्वानरसमद्युतये नमः *
ॐ विष्णवे नमः *
ॐ विरिञ्चये नमः *
ॐ विश्वेशाय नमः *
ॐ विश्वकर्त्रे नमः * ८१० *

ॐ विशाम्पतये नमः *
ॐ विराडाधारचक्रस्थाय नमः *
ॐ विश्वभुजे नमः *
ॐ विश्वभावनाय नमः *
ॐ विश्वव्यापारहेतवे नमः *
ॐ वक्रक्रूरविवर्जिताय नमः *
ॐ विश्वोद्भवाय नमः *
ॐ विश्वकर्मणे नमः *
ॐ विश्वसृष्टि विनायकाय नमः *
ॐ विश्वमूलनिवासिने नमः * ८२० *

ॐ विश्वचित्रविधायकाय नमः *
ॐ विश्वाधारविलासिने नमः *
ॐ व्यासेन कृतपूजिताय नमः *
ॐ विभीषणेष्टवरदाय नमः *
ॐ वाञ्छितार्थप्रदायकाय नमः *
ॐ विभीषणसमाराध्याय नमः *
ॐ विशेषसुखदायकाय नमः *
ॐ विषमव्ययाष्टजन्मस्थोऽप्येकादशफलप्रदाय नमः *
ॐ वासवात्मजसुप्रीताय नमः *
ॐ वसुदाय नमः * ८३० *

ॐ वासवार्चिताय नमः *
ॐ विश्वत्राणैकनिरताय नमः *
ॐ वाङ्मनोतीतविग्रहाय नमः *
ॐ विराण्मन्दिरमूलस्थाय नमः *
ॐ वलीमुखसुखप्रदाय नमः *
ॐ विपाशाय नमः *
ॐ विगतातङ्काय नमः *
ॐ विकल्पपरिवर्जिताय नमः *
ॐ वरिष्ठाय नमः *
ॐ वरदाय नमः * ८४० *

ॐ वन्द्याय नमः *
ॐ विचित्राङ्गाय नमः *
ॐ विरोचनाय नमः *
ॐ शुष्कोदराय नमः *
ॐ शुक्लवपुषे नमः *
ॐ शान्तरूपिणे नमः *
ॐ शनैश्चराय नमः *
ॐ शूलिने नमः *
ॐ शरण्याय नमः *
ॐ शान्ताय नमः * ८५० *

ॐ शिवायामप्रियङ्कराय नमः *
ॐ शिवभक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः *
ॐ शूलपाणये नमः *
ॐ शुचिप्रियाय नमः *
ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः *
ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः *
ॐ श्रुतिपारगसम्पूज्याय नमः *
ॐ श्रुतिश्रवणलोलुपाय नमः *
ॐ श्रुत्यन्तर्गतमर्मज्ञाय नमः *
ॐ श्रुत्येष्टवरदायकाय नमः * ८६० *

ॐ श्रुतिरूपाय नमः *
ॐ श्रुतिप्रीताय नमः *
ॐ श्रुतीप्सितफलप्रदाय नमः *
ॐ शुचिश्रुताय नमः *
ॐ शान्तमूर्तये नमः *
ॐ श्रुतिश्रवणकीर्तनाय नमः *
ॐ शमीमूलनिवासिने नमः *
ॐ शमीकृतफलप्रदाय नमः *
ॐ शमीकृतमहाघोराय नमः *
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः * ८७० *

ॐ शमीतरुस्वरूपाय नमः *
ॐ शिवमन्त्रज्ञमुक्तिदाय नमः *
ॐ शिवागमैकनिलयाय नमः *
ॐ शिवमन्त्रजपप्रियाय नमः *
ॐ शमीपत्रप्रियाय नमः *
ॐ शमीपर्णसमर्चिताय नमः *
ॐ शतोपनिषदस्तुत्याय नमः *
ॐ शान्त्यादिगुणभूषिताय नमः *
ॐ शान्त्यादिषड्गुणोपेताय नमः *
ॐ शङ्खवाद्यप्रियाय नमः * ८८० *

ॐ श्यामरक्तसितज्योतिषे नमः *
ॐ शुद्धपञ्चाक्षरप्रियाय नमः *
ॐ श्रीहालास्यक्षेत्रवासिने नमः *
ॐ श्रीमते नमः *
ॐ शक्तिधराय नमः *
ॐ षोडशद्वयसम्पूर्णलक्षणाय नमः *
ॐ षण्मुखप्रियाय नमः *
ॐ षड्गुणैश्वर्यसंयुक्ताय नमः *
ॐ षडङ्गावरणोज्ज्वलाय नमः *
ॐ षडक्षरस्वरूपाय नमः * ८९० *

ॐ षट्चक्रोपरि संस्थिताय नमः *
ॐ षोडशिने नमः *
ॐ षोडशान्ताय नमः *
ॐ षट्शक्तिव्यक्तमूर्तिमते नमः *
ॐ षड्भावरहिताय नमः *
ॐ षडङ्गश्रुतिपारगाय नमः *
ॐ षट्कोणमध्यनिलयाय नमः *
ॐ षट्शास्त्रस्मृतिपारगाय नमः *
ॐ स्वर्णेन्द्रनीलमकुटाय नमः *
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायकाय नमः * ९०० *

ॐ सर्वात्मने नमः *
ॐ सर्वदोषघ्नाय नमः *
ॐ सर्वगर्वप्रभञ्जनाय नमः *
ॐ समस्तलोकाभयदाय नमः *
ॐ सर्वदोषाङ्गनाशकाय नमः *
ॐ समस्तभक्तसुखदाय नमः *
ॐ सर्वदोषनिवर्तकाय नमः *
ॐ सर्वनाशक्षमाय नमः *
ॐ सौम्याय नमः *
ॐ सर्वक्लेशनिवारकाय नमः * ९१० *

ॐ सर्वात्मने नमः *
ॐ सर्वदातुष्टाय नमः *
ॐ सर्वपीडानिवारकाय नमः *
ॐ सर्वरूपिणे नमः *
ॐ सर्वकर्मणे नमः *
ॐ सर्वज्ञाय नमः *
ॐ सर्वकारकाय नमः *
ॐ सुकृते नमः *
ॐ सुलभाय नमः *
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः * ९२० *

ॐ सूर्यात्मजाय नमः *
ॐ सदातुष्टाय नमः *
ॐ सूर्यवंशप्रदीपनाय नमः *
ॐ सप्तद्वीपाधिपाय नमः *
ॐ सुरासुरभयङ्कराय नमः *
ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः *
ॐ सर्वलोकहितङ्कराय नमः *
ॐ सर्वौदार्यस्वभावाय नमः *
ॐ सन्तोषात्सकलेष्टदाय नमः *
ॐ समस्तऋषिभिःस्तुत्याय नमः * ९३० *

ॐ समस्तगणपावृताय नमः *
ॐ समस्तगणसंसेव्याय नमः *
ॐ सर्वारिष्टविनाशनाय नमः *
ॐ सर्वसौख्यप्रदात्रे नमः *
ॐ सर्वव्याकुलनाशनाय नमः *
ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः *
ॐ सर्वारिष्टफलप्रदाय नमः *
ॐ सर्वव्याधिप्रशमनाय नमः *
ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः *
ॐ सर्वानुकूलकारिणे नमः * ९४० *

ॐ सौन्दर्यमृदुभाषिताय नमः *
ॐ सौराष्ट्रदेशोद्भवाय नमः *
ॐ स्वक्षेत्रेष्टवरप्रदाय नमः *
ॐ सोमयाजि समाराध्याय नमः *
ॐ सीताभीष्टवरप्रदाय नमः *
ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः *
ॐ सद्यःपीडानिवारकाय नमः *
ॐ सौदामनीसन्निभाय नमः *
ॐ सर्वानुल्लङ्घ्यशासनाय नमः *
ॐ सूर्यमण्डलसञ्चारिणे नमः * ९५० *

ॐ संहारास्त्रनियोजिताय नमः *
ॐ सर्वलोकक्षयकराय नमः *
ॐ सर्वारिष्टविधायकाय नमः *
ॐ सर्वव्याकुलकारिणे नमः *
ॐ सहस्रजपसुप्रियाय नमः *
ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः *
ॐ संहारास्त्रप्रदर्शिताय नमः *
ॐ सर्वालङ्कारसंयुक्तकृष्णगोदानसुप्रियाय नमः *
ॐ सुप्रसन्नाय नमः *
ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः * ९६० *

ॐ सुघोषाय नमः *
ॐ सुखदाय नमः *
ॐ सुहृदे नमः *
ॐ सिद्धार्थाय नमः *
ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः *
ॐ सर्वज्ञाय नमः *
ॐ सर्वदाय नमः *
ॐ सुखिने नमः *
ॐ सुग्रीवाय नमः *
ॐ सुधृतये नमः * ९७० *

ॐ साराय नमः *
ॐ सुकुमाराय नमः *
ॐ सुलोचनाय नमः *
ॐ सुव्यक्ताय नमः *
ॐ सच्चिदानन्दाय नमः *
ॐ सुवीराय नमः *
ॐ सुजनाश्रयाय नमः *
ॐ हरिश्चन्द्रसमाराध्याय नमः *
ॐ हेयोपादेयवर्जिताय नमः *
ॐ हरिश्चन्द्रेष्टवरदाय नमः * ९८० *

ॐ हंसमन्त्रादि संस्तुताय नमः *
ॐ हंसवाह समाराध्याय नमः *
ॐ हंसवाहवरप्रदाय नमः *
ॐ हृद्याय नमः *
ॐ हृष्टाय नमः *
ॐ हरिसखाय नमः *
ॐ हंसाय नमः *
ॐ हंसगतये नमः *
ॐ हविषे नमः *
ॐ हिरण्यवर्णाय नमः * ९९० *

ॐ हितकृते नमः *
ॐ हर्षदाय नमः *
ॐ हेमभूषणाय नमः *
ॐ हविर्होत्रे नमः *
ॐ हंसगतये नमः *
ॐ हंसमन्त्रादिसंस्तुताय नमः *
ॐ हनूमदर्चितपदाय नमः *
ॐ हलधृत्पूजिताय नमः *
ॐ क्षेमदाय नमः *
ॐ क्षेमकृते नमः * १००० *

ॐ क्षेम्याय नमः *
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः *
ॐ क्षामवर्जिताय नमः *
ॐ क्षुद्रघ्नाय नमः *
ॐ क्षान्तिदाय नमः *
ॐ क्षेमाय नमः *
ॐ क्षितिभूषाय नमः *
ॐ क्षमाश्रयाय नमः *
ॐ क्षमाधराय नमः *
ॐ क्षयद्वाराय नमः * १०१० *

इति श्री शनैश्चरसहस्रनामावळिः सम्पूर्णम् *

Read Also- यह भी जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *