Skip to content
Home » आई माझी मायेचा सागर | Aayi Majhi Mayecha Sagar Lyrics

आई माझी मायेचा सागर | Aayi Majhi Mayecha Sagar Lyrics

  • Bhajan
bhajan

आई माझी मायेचा सागर | Aayi Majhi Mayecha Sagar Lyrics :->Title – Aai Majhi Mayecha Sagar Singers – Shubhangi Joshi

आई माझी मायेचा सागर | Aayi Majhi Mayecha Sagar Lyrics

आई माझी मायेचा सागर|
दिला तिने जीवना आकार|
मायेचा सागर |
जीवना आधार|
आई वडील माझे थोर|
काय सांगु त्यांचे उपकार|
जिवनाच्या वाटेवरती|
किती असतो त्यांचा आधार
आई माझी मायेचा सागर|
दिला तिने जीवना आकार||

तडपत्या उन्हात रखरखत्या रानात
राहिलीस माझ्यासाठी तु गं
कष्टाच्या घामात
कधी मिळेल मूठभर घास
कधी घडे तिला उपवास
ओल्या मातीतून चालताना
तुडविले काट्याचे फास
आई माझी मायेचा सागर|
दिला तिने जीवना आकार||

नभेची चांदणी तु गं चंद्राची कोर
शीतल तुझी छाया मला हवी जीवनभर
तुझ्या शीतल छायेमध्ये उभं आयुष्य जगेन
आई माझी मायेचा सागर|
दिला तिने जीवना आकार||

i majhi mayecha sagar

Read also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!