Skip to content
Home » vande mataram lyrics (संग प्राप्त करे PDF )

vande mataram lyrics (संग प्राप्त करे PDF )

  • Bhajan

वंदे मातरम् | vande mataram lyrics :->भारत का राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित। वंदे मातरम् गीत स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे भारत के राष्ट्रगान – जन गण मन के बराबर दर्जा प्राप्त है।

वंदे मातरम् | vande mataram lyrics

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलय़जशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्1

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्** 2**

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्** 3**

तुमि विद्या तुमि धर्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे,
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदय़े तुमि माँ भक्ति,
तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे। वन्दे मातरम् ** 4**

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्** 5**

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्** 6**

vande mataram lyrics pdf

Recent Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!