Skip to content
Home » Ya Devi Sarvabhuteshu Lyrics

Ya Devi Sarvabhuteshu Lyrics

Ya_Devi_Sarvabhuteshu_Lyrics

Ya Devi Sarvabhuteshu Lyrics

Ya Devi Sarvabhuteshu Lyrics :–> Ya Devi Sarvabhuteshu Lyrics in hindi सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता |नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥… Read More »Ya Devi Sarvabhuteshu Lyrics

error: Content is protected !!