Skip to content
Home » Vande Maataram lyrics in hindi

Vande Maataram lyrics in hindi

वंदे मातरम् | Vande Maataram

  • Bhajan

वंदे मातरम् | Vande Maataram :->ये देश भक्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा है| वंदे मातरम् | Vande Maataram सुजलाम् सुफलाम् मलय़जशीतलाम्,शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। १।। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,सुखदाम्… Read More »वंदे मातरम् | Vande Maataram

error: Content is protected !!