Skip to content
Home » मंगलाष्टक

मंगलाष्टक

तुलसी विवाह मंगलाष्टक | Tulsi Mangalashtak

  • Stotram

तुलसी विवाह मंगलाष्टक | Tulsi Mangalashtak :->mangalastak। mangalacharn। मंगलाष्टक। मंगलाष्टक स्तुति। मंगलाष्टक स्तोत्रम्। मंगलाचरण। तुलसी विवाह मंगलाष्टक | Tulsi Mangalashtak ॐ श्री मत्पंकजविष्टरो हरिहरौ वायुमर्हेन्द्रोऽनलःचन्द्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रताधिपादिग्रहाःप्रद्यम्नो नलकूबरौ… Read More »तुलसी विवाह मंगलाष्टक | Tulsi Mangalashtak

error: Content is protected !!