Skip to content
Home » Kashi Vishwanath Ashtakam

Kashi Vishwanath Ashtakam

श्री काशी विश्वनाथ अष्टकम | Kashi Vishwanath Ashtakam

श्री काशी विश्वनाथ अष्टकम | Kashi Vishwanath Ashtakam :- jai vishwanath श्री काशी विश्वनाथ अष्टकम | Kashi Vishwanath Ashtakam गङ्गातरंगरमणीयजटाकलापंगौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् ।नारायणप्रियमनंगमदापहारंवाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥1॥ वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपंवागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् ।वामेनविग्रहवरेणकलत्रवन्तंवाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥2॥ भूताधिपं… Read More »श्री काशी विश्वनाथ अष्टकम | Kashi Vishwanath Ashtakam