Skip to content
Home » ॐ नमस्ते अस्तु भगवन | Namaste Astu Bhagavan

ॐ नमस्ते अस्तु भगवन | Namaste Astu Bhagavan

ॐ नमस्ते अस्तु भगवन | Namaste Astu Bhagavan

  • Stotram

ॐ नमस्ते अस्तु भगवन | Namaste Astu Bhagavan :->jai bholenath , jai shiv shanker mahadev ॐ नमस्ते अस्तु भगवन | Namaste Astu Bhagavan ॐ नमस्ते अस्तु भगवनविश्वेश्वराय महादेवायत्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकायत्रिकालाग्निकालायकालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय… Read More »ॐ नमस्ते अस्तु भगवन | Namaste Astu Bhagavan

error: Content is protected !!