Skip to content
Home » श्रीहनुमत् पञ्चरत्नम्

श्रीहनुमत् पञ्चरत्नम्

श्रीहनुमत् पञ्चरत्नम् | Shri Hanumat Pancharatnam

  • Stotram

श्रीहनुमत् पञ्चरत्नम् | Shri Hanumat Pancharatnam :->आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित श्री हनुमत पञ्चरत्नं स्तोत्र श्रीहनुमत् पञ्चरत्नम् | Shri Hanumat Pancharatnam वीताखिल-विषयेच्छं जातानन्दाश्र पुलकमत्यच्छम्सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ॥ तरुणारुण… Read More »श्रीहनुमत् पञ्चरत्नम् | Shri Hanumat Pancharatnam

error: Content is protected !!