Skip to content
Home » शीतलाष्टक स्तोत्र

शीतलाष्टक स्तोत्र

bhajan

शीतलाष्टक स्तोत्र | Sheetla Ashtakam Stotram

  • Bhajan

शीतलाष्टक स्तोत्र | Sheetla Ashtakam Stotram :->ऊँ अस्य श्रीशीतला स्तोत्रस्य महादेव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, शीतली देवता, लक्ष्मी बीजम्, भवानी शक्तिः, सर्वविस्फोटक निवृत्तये जपे विनियोगः ॥ शीतलाष्टक स्तोत्र | Sheetla Ashtakam… Read More »शीतलाष्टक स्तोत्र | Sheetla Ashtakam Stotram

error: Content is protected !!