Skip to content
Home » श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली | kubera ashtottara shatanamavali

श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली | kubera ashtottara shatanamavali

  • Stotram

श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली | kubera ashtottara shatanamavali :->कुबेरजी के 108 नाम

श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली | kubera ashtottara shatanamavali

ॐ कुबॆराय नमः ।
ॐ धनदाय नमः ।
ॐ श्रीमदॆ नमः ।
ॐ यक्षॆशाय नमः ।
ॐ गुह्यकॆश्वराय नमः ।
ॐ निधीशाय नमः ।
ॐ शंकरसखाय नमः ।
ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।
ॐ महापद्मनिधीशाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ॥ १० ॥
ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः ।
ॐ शंखाख्य निधिनाथाय नमः ।
ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः ।
ॐ सुखछाप निधिनायकाय नमः ।
ॐ मुकुंदनिधिनायकाय नमः ।
ॐ कुंदाक्यनिधिनाथाय नमः ।
ॐ नीलनित्याधिपाय नमः ।
ॐ महतॆ नमः ।
ॐ वरनित्याधिपाय नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ॥ २० ॥
ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः ।
ॐ इलपिलापतयॆ नमः ।
ॐ कॊशाधीशाय नमः ।
ॐ कुलॊधीशाय नमः ।
ॐ अश्वरूपाय नमः ।
ॐ विश्ववंद्याय नमः ।
ॐ विशॆषज्ञानाय नमः ।
ॐ विशारदाय नमः ।
ॐ नळकूभरनाथाय नमः ।
ॐ मणिग्रीवपित्रॆ नमः ॥ ३० ॥
ॐ गूढमंत्राय नमः ।
ॐ वैश्रवणाय नमः ।
ॐ चित्रलॆखामनप्रियाय नमः ।
ॐ ऎकपिंकाय नमः ।
ॐ अलकाधीशाय नमः ।
ॐ पौलस्त्याय नमः ।
ॐ नरवाहनाय नमः ।
ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः ।
ॐ राज्यदाय नमः ।
ॐ रावणाग्रजाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः ।
ॐ उद्यानविहाराय नमः ।
ॐ सुकुतूहलाय नमः ।
ॐ महॊत्सहाय नमः ।
ॐ महाप्राज्ञाय नमः ।
ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः ।
ॐ सार्वभ्ॐआय नमः ।
ॐ अंगनाथाय नमः ।
ॐ सॊमाय नमः ।
ॐ स्ॐयदिकॆश्वराय नमः ।
ॐ पुण्यात्मनॆ नमः ॥ ५० ॥
ॐ पुरूहतश्रीयै नमः ।
ॐ सर्वपुण्यजनॆश्वराय नमः ।
ॐ नित्यकीर्तयॆ नमः ।
ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः ।
ॐ यक्षाय नमः ।
ॐ परमशांतात्मनॆ नमः ।
ॐ यक्षराजॆ नमः ।
ॐ यक्षिणिविरुत्ताय नमः ।
ॐ किन्नरॆश्वराय नमः ।
ॐ किंपुरुषनाथाय नमः ॥ ६० ॥
ॐ खड्गायुधाय नमः ।
ॐ वशिनॆ नमः ।
ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः ।
ॐ वायुनामसमाश्रयाय नमः ।
ॐ धर्ममार्गैकनिरताय नमः ।
ॐ धर्मसंमुखसंस्थिताय नमः ।
ॐ नित्यॆश्वराय नमः ।
ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रीतालयाय नमः ।
ॐ मनुष्यधर्मण्यॆ नमः ॥ ७० ॥
ॐ सकृताय नमः ।
ॐ कॊशलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः ।
ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः ।
ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।
ॐ अश्वलक्ष्मीसदावासाय नमः ।
ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः ।
ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगॆहाय नमः ।
ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः ।
ॐ अखंडैश्वर्यसंयुक्ताय नमः ।
ॐ नित्यानंदाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ सुखाश्रयाय नमः ।
ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
ॐ निधिवॆत्रॆ नमः ।
ॐ निराशाय नमः ।
ॐ निरुपद्रवाय नमः ।
ॐ नित्यकामाय नमः ।
ॐ निराकांक्षाय नमः ।
ॐ निरुपाधिकवासभुवयॆ नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ सर्वगुणॊपॆताय नमः ॥ ९० ॥
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वसम्मताय नमः ।
ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः ।
ॐ सदानंद कृपालयाय नमः ।
ॐ गंधर्वकुलसंसॆव्याय नमः ।
ॐ सौगंधिक कुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः ।
ॐ निधिपीठसमाश्रिताय नमः ।
ॐ महामॆरुद्रास्तायनॆ नमः ।
ॐ महर्षीगणसंस्तुताय नमः ॥
ॐ तुष्टाय नमः ।
ॐ शूर्पणका ज्य़ॆष्ठाय नमः ।
ॐ शिवपूजारथाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ राजयॊगसमायुक्ताय नमः ।
ॐ राजशॆखरपूजयॆ नमः ।
ॐ राजराजाय नमः ।
ॐ कुबॆराय नमः ॥

Read Also- यह भी जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!