Skip to content
Home » Guru Purnima quotes in Marathi

Guru Purnima quotes in Marathi

Guru Purnima quotes in Marathi :->गुरु पूर्णिमेच्या अवसरी, आपल्या गुरूला आभार मानण्याची आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने अधिक सुधारित आणि उत्कृष्ट जीवनाच्या संकल्पना करण्याची प्रेरणा मिळावी ही आशा करतो.

Guru Purnima

  1. “गुरूर्ब्रह्मा ग्रुरूर्विष्णुर्गुरूर्देवो महेश्वरः, गुरूरेव परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥” (Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gurur-Devo Maheshvarah, Gurure[-I]va Param Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah॥)
  2. “गुरूने प्राप्त केलेल्या ज्ञानाच्या आधारावरून जीवनाच्या धडाखड्या मार्गाची दिशा दिली आहे, ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.”
  3. “गुरू आपल्याला ज्ञानदान केला की त्याच्यासारखे काहीतरीही देण्याची क्षमता आपल्यात असताना तुम्हाला आपल्या आपल्या जीवनातल्या मार्गाची ओळख होते.”
  4. “गुरूपुर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या गुरूच्या मार्गदर्शनाने आपल्या जीवनाचा दिशा निर्धारित होतो.”
  5. “गुरू म्हणजे अनंत ज्ञानाचा स्रोत, आपल्या गुरूने आपल्याला ज्ञान, प्रेम आणि दिशा दिली आहे.”
  6. “गुरु आपल्याला नक्कीच दिशा देतो, पण तुम्ही त्याच्या मार्गाने चलावं किंवा न, हे तुमच्याकडूनच निर्णय करण्याची क्षमता आपल्याला देतो.”
  7. “गुरूच्या चेहऱ्यातल्या प्रकारांना आपल्याला आपल्या जीवनाच्या दिशेने पहाण्याची क्षमता आपल्याला मिळतात.”
  8. “आपल्या गुरूला आपल्या मार्गदर्शनाने आपल्या जीवनातल्या सगळ्या प्रश्नांकितील उत्तर मिळतात.”
  9. “गुरूपुर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा! गुरूच्या ज्ञानाच्या देखरेखाखाली आपले जीवन उजळणारे आहे.”
  10. “गुरूच्या चरणांत जो ज्ञानाशी देखील आपल्याला जोडणारी अद्वितीय बंधने आहेत, ती अनमोल आहेत

Must read below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *