Skip to content
Home » आज मोरे अंगना पधारो | Aaj More Angna Padharo lyrics

आज मोरे अंगना पधारो | Aaj More Angna Padharo lyrics

आज मोरे अंगना पधारो | Aaj More Angna Padharo lyrics :-> jai mata di , jai maa bhagwati

आज मोरे अंगना पधारो | Aaj More Angna Padharo lyrics

आओ माँ भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो,
अंगना पधारो मोरे,
अंगना पधारो,
आओ मां भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो

पहली नवरात्र शैलपुत्री पधारो,
दूजी ब्रह्मचारिणी ने लाओ,
आज मोरे अंगना पधारो,
आओ मां भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो ॥

तिजी नवरात्र चंद्रघंटा पधारो,
चौथी कुष्मांडा ने लाओ,
आज मोरे अंगना पधारो,
आओ मां भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो

पंचम नवरात्र स्कंदमाता पधारो,
छठी कात्यायनी ने लाओ,
आज मोरे अंगना पधारो,
आओ मां भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो

सप्तम नवरात्र कालरात्रि पधारो,
अष्टम महागौरी ने लाओ,
आज मोरे अंगना पधारो,
आओ मां भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो

नवमी नवरात्र सिद्धिदात्री पधारो,
कारज सफल सुधारो,
आज मोरे अंगना पधारो,
आओ मां भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो

आओ माँ भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो,
अंगना पधारो मोरे,
अंगना पधारो,
आओ मां भवानी आओ,
आज मोरे अंगना पधारो

Read Also- यह भी जानें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *